Andrzej Jan Krasuski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Andrzej Jan Krasuski

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 25 marca 2019 roku

dr nauk prawnych w zakresie prawa

Andrzej Jan Krasuski

na podstawie osiągnięcia naukowego pod tytułem:

„Chmura obliczeniowa. Prawne aspekty zastosowania.”

oraz oceny aktywności naukowej

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk prawnych

w zakresie Prawa

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: dr hab. Wojciech Stanisław Cyrul, dr hab. Mariusz Jerzy Golecki, prof. UŁ, dr hab. Grzegorz Stanisław Wierczyński, prof. UG

Przewodniczący komisji habilitacyjnej: prof. dr hab. Wojciech Popiołek

Dyplom nr 905.


Gdańsk, 05 kwietnia 2019 r.

Wniosek

ZałącznikWielkość
PDF icon Wniosek242.22 KB

Autoreferat

ZałącznikWielkość
PDF icon Autoreferat9.25 MB

Komisja habilitacyjna

ZałącznikWielkość
PDF icon Skład Komisji1.8 MB

Harmonogram

ZałącznikWielkość
PDF icon Harmonogram66.17 KB

Uchwała

ZałącznikWielkość
PDF icon Uchwała RW z uzasadnieniem764.51 KB