fbpx Ludmiła Katarzyna Sromek | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Ludmiła Katarzyna Sromek

Ludmiła Katarzyna Sromek

Uchwałą Rady Instytutu Oceanografii Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 20 kwietnia 2018 roku

magister Oceanografii

Ludmiła Katarzyna Sromek

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Filogeografia i genomika populacyjna sercówki Cerastoderma glaucum

„Phylogeography and population genomics of lagoon cockle Celastoderma glaucum

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk o Ziemi

w zakresie Oceanologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Maciej Jan Wołowicz

Drugi promotor: prof. Paola Furla

Promotor pomocniczy: dr Rafał Lasota
Recenzenci: dr hab. Nicolas Bierne, prof. dr hab. Roman Wenne

Dyplom nr 4283.


Gdańsk, 10 maja 2018 r.

Data publikacji: piątek, 11 maja 2018 roku, 12:56
Ostatnia modyfikacja: piątek, 11 maja 2018 roku, 12:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba