fbpx Sławomir Kujawa | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Sławomir Kujawa

Sławomir Kujawa

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 26 kwietnia 2018 roku

magister Wydziału Zarządzania

Sławomir Kujawa

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Inwestycje alternatywne w kontekście uwarunkowań behawioralnych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Finansów

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Elżbieta Ostrowska

Recenzenci: dr hab. Agata Magdalena Adamska, prof. SGH, dr hab. Anna Rzeczycka, prof. PG

Dyplom nr 4284.


Gdańsk, 11 maja 2018 r.

Data publikacji: poniedziałek, 28 maja 2018 roku, 12:47
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 28 maja 2018 roku, 12:49
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba