fbpx Roman Józef Dzięgielewski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Roman Józef Dzięgielewski

Roman Józef Dzięgielewski

Uchwałą Rady Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 21 września 2018 roku

magister filologii klasycznej

Roman Józef Dzięgielewski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Przygotowanie młodzieży do podróży akademickich w XVI – XVIII wieku na podstawie traktatów apodemicznych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Historii, specjalność: historia nowożytna

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Sławomir Jacek Kościelak, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Marian Szarmach, ks.prof. dr hab. Wojciech Zawadzki

Dyplom nr 4327.


Gdańsk, 02 maja 2021 r.

Data publikacji: wtorek, 29 maja 2018 roku, 12:24
Ostatnia modyfikacja: piątek, 5 października 2018 roku, 11:55
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Aleksander Jafra