fbpx Michał Szymon Prykaszczyk | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Michał Szymon Prykaszczyk

Michał Szymon Prykaszczyk

Uchwałą Rady Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 22 czerwca 2018 roku

magister Historii

Michał Szymon Prykaszczyk

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Generał Tomasz hrabia Łubieński (1784-1870). Żołnierz i przedsiębiorca”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Historii, specjalność: historia Polski i powszechna XIX wieku

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Zbigniew Opacki

Recenzenci: prof. dr hab. Wiesław Caban, prof. dr hab. Tadeusz Józef Stegner

Dyplom nr 4307.


Gdańsk, 02 lipca 2018 r.

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon recenzja_prof_wcaban.pdf4.6 MB
PDF icon recenzja_-_prof_tstegner.pdf6.02 MB
Data publikacji: wtorek, 29 maja 2018 roku, 13:07
Ostatnia modyfikacja: środa, 11 lipca 2018 roku, 13:45
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Aleksander Jafra