fbpx Bianca Caroline Sadowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Bianca Caroline Sadowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Bianca Caroline Sadowska

Uchwałą Rady Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 06 lipca 2018 roku

magister Filologii rosyjskiej

Bianca Caroline Sadowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Między nauką a polityką. Działalność naukowa i społeczno-polityczna Aleksandra Fiodorowicza Hilferdinga”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Historii, specjalność: historia Polski i powszechna XIX i XX wieku

Promotor w przewodzie doktorskim: Prof. dr hab. Zbigniew Opacki

Recenzenci: Prof. dr hab. Stanisław Wiech, Dr hab. Iwona Sakowicz-Tebinka, prof. nadzwyczajny UG

Dyplom nr 4323.


Gdańsk, 12 lipca 2018 r.