Marta Małgorzata Flis-Świeczkowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Marta Małgorzata Flis-Świeczkowska

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 25 marca 2019 roku

magister Prawa

Marta Małgorzata Flis-Świeczkowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Pełnomocnik w procesie karnym”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Krzysztof Woźniewski, prof.UG

Recenzenci: dr hab. Piotr Krzysztof Sowiński, prof. UR, dr hab. Sławomir Steinborn, prof.UG

Dyplom nr 4405.


Gdańsk, 28 marca 2019 r.

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon informacja_do_systemu_pol-.pdf34.8 KB