fbpx Magdalena Maria Glanc-Żabiełowicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Magdalena Maria Glanc-Żabiełowicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Magdalena Maria Glanc-Żabiełowicz

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 26 listopada 2018 roku

Magdalena Maria Glanc-Żabiełowicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Debata Hart-Devlin. Studium z filozofii prawa”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jerzy Zajadło

Recenzenci: dr hab. Tomasz Jerzy Pietrzykowski, prof. UŚ, dr hab. Sebastian Krzysztof Sykuna, prof.UG

Dyplom nr 4365.


Gdańsk, 30 listopada 2018 r.

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon informacja_do_polon-u.pdf33.02 KB