fbpx Adam Sadowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Adam Sadowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Adam Sadowski

Uchwałą Rady Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 07 czerwca 2018 roku

magister Instrumentalistyki

Adam Sadowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Cechy temperamentu i osobowości a poziom perfekcjonizmu i tremy u muzyków różnych specjalności”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w zakresie Psychologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Teresa Rostowska

Recenzenci: prof. dr hab. Wiesława Limont, dr hab. Grażyna Irena Poraj, prof. UŁ

Dyplom nr 4296.


Gdańsk, 11 czerwca 2018 r.