fbpx Magdalena Maria Jażdżewska-Gutta | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Magdalena Maria Jażdżewska-Gutta

Magdalena Maria Jażdżewska-Gutta

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 21 czerwca 2018 roku

magister Ekonomii w zakresie handlu zagranicznego

Magdalena Maria Jażdżewska-Gutta

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Znaczenie bezpieczeństwa dla funkcjonowania międzynarodowych łańcuchów dostaw”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Janusz Neider

Recenzenci: prof. dr hab. Elżbieta Danuta Załoga, dr hab. Janusz Sylwester Figura, prof. UE w Katowicach

Dyplom nr 4302.


Gdańsk, 28 czerwca 2018 r.

Data publikacji: piątek, 29 czerwca 2018 roku, 12:26
Ostatnia modyfikacja: piątek, 29 czerwca 2018 roku, 12:27
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba