fbpx Barbara Agnieszka Fride | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Barbara Agnieszka Fride

Barbara Agnieszka Fride

Uchwałą Rady Instytutu Filologii Polskiej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 27 czerwca 2018 roku

magister filologii polskiej

Barbara Agnieszka Fride

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Jana Józefa Szczepańskiego spotkania z Innym”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa, specjalność: literatura polska

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Małgorzata Książek-Czermińska

Recenzenci: dr hab. Beata Nowacka, prof. dr hab. Aleksander Stefan Fiut

Dyplom nr 4305.


Gdańsk, 29 czerwca 2018 r.

Data publikacji: piątek, 29 czerwca 2018 roku, 12:53
Ostatnia modyfikacja: piątek, 29 czerwca 2018 roku, 12:55
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba