fbpx Natalia Karolina Wachowicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Natalia Karolina Wachowicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Natalia Karolina Wachowicz

Uchwałą Rady Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 21 czerwca 2018 roku

mgr Psychologii

Natalia Karolina Wachowicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Nowe media w procesach adaptacyjnych ludzi starszych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w zakresie Psychologii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Henryk Olszewski, prof. UG

Recenzenci: dr hab. Paweł Kajetan Izdebski, prof. UKW, prof. dr hab. Waldemar Tłokiński

Dyplom nr 4313.


Gdańsk, 03 lipca 2018 r.