fbpx Damian Władysław Gajda | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Damian Władysław Gajda

Damian Władysław Gajda

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 05 lipca 2018 roku

magister Wydziału Zarządzania

Damian Władysław Gajda

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Rola ubezpieczeń gospodarczych w procesie zarządzania ryzykiem w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Mirosław Szreder

Recenzenci: prof. dr hab. Wanda Maria Ronka-Chmielowiec, dr hab. Jacek Lisowski, prof. UE w Poznaniu

Dyplom nr 4321.


Gdańsk, 16 lipca 2018 r.

Data publikacji: czwartek, 19 lipca 2018 roku, 13:49
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 19 lipca 2018 roku, 13:53
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba