fbpx Michał Sywula | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Michał Sywula

Michał Sywula

Uchwałą Rady Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 11 stycznia 2019 roku

Michał Sywula

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Milicja obywatelska w województwie gdańskim w latach 1945-1949.”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Historii, specjalność: historia najnowsza Polski

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Igor Hałagida

Recenzenci: prof.dr hab. Piotr Zygmunt Majer, dr hab. Robert Klementowski prof. UWr

Dyplom nr 4384.


Gdańsk, 17 stycznia 2019 r.

Data publikacji: poniedziałek, 10 września 2018 roku, 13:46
Ostatnia modyfikacja: piątek, 18 stycznia 2019 roku, 9:38
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Aleksander Jafra