Andrzej Józef Powałowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Andrzej Józef Powałowski

Na wniosek Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie prawa

Andrzej Józef Powałowski

uzyskał w dniu 30 lipca 2018 roku tytuł naukowy

profesora nauk nauk prawnych


Gdańsk, 03 sierpnia 2018 r.