fbpx Kamil Bożydar Karaś | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Kamil Bożydar Karaś | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Kamil Bożydar Karaś

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 08 listopada 2018 roku

magister filologii angielskiej

Kamil Bożydar Karaś

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Analiza postaci w "Świecie Dysku" Terrego Pratchetta”

„Character Analysis in the Discworld Series by Terry Pratchett”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa, specjalność: literaturoznawstwo brytyjskie

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Jadwiga Aleksandra Węgrodzka, prof. UG

Recenzenci: dr hab. Bartłomiej Błaszkiewicz, prof. UW, prof. dr hab. Andrzej Wicher

Dyplom nr 4361.


Gdańsk, 23 listopada 2018 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon abstract116.84 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon streszczenie130.29 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon rec. prof. Wichra3.17 MB
PDF icon rec. dr. hab. Błaszkiewicza2 MB