fbpx Hussein Bougsiaa | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Hussein Bougsiaa | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Hussein Bougsiaa

Uchwałą Rady Instytutu Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 04 października 2018 roku

magister technologii informatycznej

Hussein Bougsiaa

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Mobilne dzieci, mobilni rodzice - „bezprzewodowa" socjalizacja i uczenie się w kulturze cyfrowej”

„Mobile children, mobile parents - „wireless" socialization and learning in digital culture”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w zakresie Pedagogiki, specjalność: pedagogika społeczna

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Lucyna Elżbieta Kopciewicz

Recenzenci: dr hab. Edyta Zierkiewicz, prof. UWr, dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, prof. UWM

Dyplom nr 4346.


Gdańsk, 10 października 2018 r.