fbpx Joanna Maria Leman | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Joanna Maria Leman

Joanna Maria Leman

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 21 marca 2019 roku

magister filologii angielskiej

Joanna Maria Leman

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Słownictwo barw w powieści Aleksandra Majkowskiego Żëcé i przigòdë Remusa i jej przekładach”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa, specjalność: językoznawstwo porównawcze

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Danuta Stanulewicz-Skrzypiec, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Ewa Barbara Komorowska , dr hab. Lucyna Warda-Radys, prof. UG

Dyplom nr 4412.


Gdańsk, 05 kwietnia 2019 r.

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon streszczenie207.09 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon rec. prof. Komorowskiej2.14 MB
PDF icon rec. prof. Wardy-Radys3.12 MB
Data publikacji: poniedziałek, 22 października 2018 roku, 10:14
Ostatnia modyfikacja: piątek, 5 kwietnia 2019 roku, 9:17
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Joanna Oleszek