Mariusz Makowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Mariusz Makowski

Na wniosek Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

Doktor habilitowany nauk chemicznych w zakresie chemii

Mariusz Makowski

uzyskał w dniu 28 września 2018 roku tytuł naukowy

profesora nauk chemicznych


Gdańsk, 05 października 2018 r.