fbpx Ewa Maria Siedlecka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Ewa Maria Siedlecka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Ewa Maria Siedlecka

Na wniosek Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

Doktor habilitowany nauk chemicznych w zakresie chemii

Ewa Maria Siedlecka

uzyskała w dniu 30 lipca 2018 roku tytuł naukowy

profesora nauk chemicznych


Gdańsk, 03 sierpnia 2018 r.