fbpx Magdalena Aleksandra Turzyńska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Magdalena Aleksandra Turzyńska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Magdalena Aleksandra Turzyńska

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 25 kwietnia 2019 roku

magister filologii rosyjskiej

Magdalena Aleksandra Turzyńska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Oblicza miłosći w prozie autobiograficznej i epistolarnej Mariny Cwietajewej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa, specjalność: literatura rosyjska

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Franciszek Apanowicz

Recenzenci: prof. dr hab. Halina Chałacińska-Wiertelak, dr hab. Irena Fijałkowska-Janiak, em. prof. UG

Dyplom nr 4424.


Gdańsk, 26 kwietnia 2019 r.

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon streszczenie292.16 KB

Recenzje