fbpx Marta Cebera | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Marta Cebera | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Marta Cebera

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 21 marca 2019 roku

magister filologii polskiej

Marta Cebera

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Sztuka aktorska Aleksandry Śląskiej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Nauk o sztuce, specjalność: teatrologia

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Małgorzat Jarmułowicz, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Małgorzata Leyko , dr hab. Ewa Nawrocka, prof. em. UG

Dyplom nr 4409.


Gdańsk, 05 kwietnia 2019 r.

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon streszczenie526.31 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon rec. prof. Leyko2.53 MB
PDF icon rec. prof. Nawrockiej4.81 MB