fbpx Ariana Ewa Przybysz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Ariana Ewa Przybysz

Ariana Ewa Przybysz

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 04 lipca 2019 roku

magister filologii polskiej

Ariana Ewa Przybysz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Formuły grzecznościowe w języku młodzieży z wadą słuchu”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa, specjalność: surdologopedia

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Edward Łuczyński

Recenzenci: prof. dr hab. Stanisław August Grabias, dr hab. Stanisław Milewski, prof. UG

Dyplom nr 4474.


Gdańsk, 10 lipca 2019 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon streszczenie7.34 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon rec. prof. Grabiasa1.69 MB
PDF icon rec. prof. Milewskiego2.36 MB
Data publikacji: poniedziałek, 5 listopada 2018 roku, 17:10
Ostatnia modyfikacja: piątek, 2 sierpnia 2019 roku, 10:41
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Joanna Oleszek