fbpx Joanna Zofia Baum | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Joanna Zofia Baum

Joanna Zofia Baum

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 21 marca 2019 roku

magister filologii rosyjskiej

Joanna Zofia Baum

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Od depresji do bilansu życiowego. Nieznane teksty prasowe Aleksandra Kondratiewa z lat 1920-1939”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa, specjalność: literatura rosyjska

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Ludmiła Jankowska, prof. nadzw.

Recenzenci: dr hab. Grzegorz Ojcewicz, prof. UWM, prof. dr hab. Anna Ewa Woźniak

Dyplom nr 4408.


Gdańsk, 05 kwietnia 2019 r.

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon streszczenie177.39 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon rec. prof. Ojcewicza10.3 MB
PDF icon rec. prof. Woźniak4.58 MB
Data publikacji: poniedziałek, 5 listopada 2018 roku, 17:20
Ostatnia modyfikacja: piątek, 5 kwietnia 2019 roku, 8:23
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Joanna Oleszek