fbpx Anna Natalia Iwanowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Anna Natalia Iwanowska

Anna Natalia Iwanowska

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 21 marca 2019 roku

magister filologii polskiej

Anna Natalia Iwanowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Dowcip językowy w tekstach polskiego kabaretu z lat 2000-20013”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Zenon Lica, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Edward Łuczyński, prof. dr hab. Jolanta Maćkiewicz

Dyplom nr 4411.


Gdańsk, 05 kwietnia 2019 r.

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon streszczenie572.04 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon rec. prof. Łuczyńskiego3.84 MB
PDF icon rec. prof. Maćkiewicz1.31 MB
Data publikacji: poniedziałek, 5 listopada 2018 roku, 17:32
Ostatnia modyfikacja: piątek, 5 kwietnia 2019 roku, 9:10
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Joanna Oleszek