fbpx Maria Mąkólska-Tenold | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Maria Mąkólska-Tenold

Maria Mąkólska-Tenold

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 18 października 2018 roku

magister Ekonomii

Maria Mąkólska-Tenold

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Rozwój zielonej gospodarki miejskiej - wdrażanie i wyzwania zarządzania zrównoważonym rozwojem w różnych miastach”

„Advancing a green urban economy - implementation and challenges of sustainability governance in different cities”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Monika Bąk, prof. UG

Recenzenci: dr hab. inż. Jana Pieriegud, prof. SGH, dr hab. Robert Tomanek, prof. UE w Katowicach

Dyplom nr 4355.


Gdańsk, 06 listopada 2018 r.

Data publikacji: piątek, 9 listopada 2018 roku, 12:03
Ostatnia modyfikacja: piątek, 9 listopada 2018 roku, 12:04
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba