fbpx Jacek Alan Markowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jacek Alan Markowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jacek Alan Markowski

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 27 maja 2019 roku

Jacek Alan Markowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Autorskie prawa osobiste twórców gier komputerowych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauk prawnych

Promotor w przewodzie doktorskim: Prof.zw.dr hab. Ewa Bagińska

Promotor pomocniczy: dr Krzysztof Czub
Recenzenci: Prof.dr hab. Katarzyna Grzybczyk, Prof.dr hab. Andrzej Matlak

Gdańsk, 07 grudnia 2019 r.

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon streszczenie.pdf100.51 KB