fbpx Anna Magdalena Gierusz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Anna Magdalena Gierusz

Anna Magdalena Gierusz

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 25 października 2018 roku

magister Ekonomii

Anna Magdalena Gierusz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Modele podziału ryzyka w hybrydowych pracowniczych programach emerytalnych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Mirosław Szreder

Promotor pomocniczy: dr Kamila Bielawska
Recenzenci: dr hab. Agnieszka Anna Chłoń-Domińczak, prof. SGH, dr hab. Marek Zbigniew Szczepański, prof. PP

Dyplom nr 4356.


Gdańsk, 16 listopada 2018 r.

Data publikacji: czwartek, 22 listopada 2018 roku, 9:49
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 22 listopada 2018 roku, 9:50
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba