fbpx Mariusz Ireneusz Orlikowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Mariusz Ireneusz Orlikowski

Mariusz Ireneusz Orlikowski

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 25 października 2018 roku

Mariusz Ireneusz Orlikowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Marketing partnerski jako czynnik konkurencyjności przedsiębiorstw na rynku przemysłu chemicznego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Zenobiusz Wojciech Żurawik, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Jacek Cezary Otto, dr hab. Grzegorz Leszczyński, prof. UE w Poznaniu

Dyplom nr 4357.


Gdańsk, 16 listopada 2018 r.

Data publikacji: czwartek, 22 listopada 2018 roku, 9:55
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 22 listopada 2018 roku, 9:56
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba