fbpx Marta Katarzyna Tymińska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Marta Katarzyna Tymińska

Marta Katarzyna Tymińska

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 12 września 2019 roku

magister kulturoznawstwa

Marta Katarzyna Tymińska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Awatar w użyciu. Problematyka rozumienia pojęcia w literaturze przedmiotu i środowisku osób grających”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie nauk o kulturze i religii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Marek Adamiec, prof.UG

Promotor pomocniczy: dr Aleksandra Mochocka
Recenzenci: dr hab. Mirosław Grzegorz Filiciak, prof. SWPS, dr hab. Paweł Frelik, prof. UW

Dyplom nr 4487.


Gdańsk, 19 września 2019 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon streszczenie i abstract54.58 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon rec. prof. Filiciaka1.57 MB
PDF icon rec. prof. Frelika1.81 MB
Data publikacji: środa, 5 grudnia 2018 roku, 9:54
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 7 października 2019 roku, 9:30
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Joanna Oleszek