fbpx Alicja Ewa Rudnicka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Alicja Ewa Rudnicka

Alicja Ewa Rudnicka

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 30 maja 2019 roku

magister kulturoznawstwa

Alicja Ewa Rudnicka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Szamanizm syberyjski wczoraj i dziś w polskiej literaturze i badaniach naukowych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie w dyscyplinie nauk o kulturze i religii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Michał Piotr Błażejewski

Recenzenci: dr hab. Bartosz Jastrzębski, prof. UWr, dr hab. Marek Pacukiewicz

Dyplom nr 4438.


Gdańsk, 31 maja 2019 r.

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon streszczenie58.09 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon rec. prof. Jastrzębskiego2.11 MB
PDF icon rec. prof. Pacukiewicza3.52 MB
Data publikacji: środa, 5 grudnia 2018 roku, 11:04
Ostatnia modyfikacja: środa, 27 listopada 2019 roku, 10:36
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Joanna Oleszek