fbpx Agnieszka Otylia Warcholak | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Agnieszka Otylia Warcholak | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Agnieszka Otylia Warcholak

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 21 marca 2019 roku

magister filologii polskiej

Agnieszka Otylia Warcholak

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„"Panie modne" w życiu i literaturze czasów stanisławowskich”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa, specjalność: literatura polska

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Krystyna Maksimowicz

Recenzenci: prof. dr hab. Irena Urszula Kadulska, prof. dr hab. Barbara Janina Wolska

Dyplom nr 4413.


Gdańsk, 05 kwietnia 2019 r.

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon streszczenie135.61 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon rec. prof. Kadulskiej2.57 MB
PDF icon rec. prof. Wolskiej3.42 MB