fbpx Agnieszka Otylia Warcholak | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Agnieszka Otylia Warcholak

Agnieszka Otylia Warcholak

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 21 marca 2019 roku

magister filologii polskiej

Agnieszka Otylia Warcholak

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„"Panie modne" w życiu i literaturze czasów stanisławowskich”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa, specjalność: literatura polska

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Krystyna Maksimowicz

Recenzenci: prof. dr hab. Irena Urszula Kadulska, prof. dr hab. Barbara Janina Wolska

Dyplom nr 4413.


Gdańsk, 05 kwietnia 2019 r.

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon streszczenie135.61 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon rec. prof. Kadulskiej2.57 MB
PDF icon rec. prof. Wolskiej3.42 MB
Data publikacji: środa, 5 grudnia 2018 roku, 11:17
Ostatnia modyfikacja: piątek, 5 kwietnia 2019 roku, 9:23
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Joanna Oleszek