fbpx Roksana Barbara Zgierska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Roksana Barbara Zgierska

Roksana Barbara Zgierska

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 25 kwietnia 2019 roku

magister filologii angielskiej

Roksana Barbara Zgierska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Kraina rozwianych złudzeń: funkcja intertekstualności, konfiguracji narracyjnej
oraz czytelnika modelowego w wybranych powieściach Evelyn Waugh

„A Realm of Disillusion: The Function of Intertextuality, Narrational Configuration,
and the Construction of the Model Reader in Selected Fiction by Evelyn Waugh”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa, specjalność: literatura angielska

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Jean Mary Ward, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Grażyna Bystydzieńska , dr hab. Andrzej Sławomir Kowalczyk

Dyplom nr 4427.


Gdańsk, 26 kwietnia 2019 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon abstract187.28 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon streszczenie189.39 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon rec. prof. Bystydzieńskiej1.81 MB
PDF icon rec. prof. Kowalczyka2.9 MB
Data publikacji: środa, 5 grudnia 2018 roku, 11:52
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 9 maja 2019 roku, 13:38
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Joanna Oleszek