Jakub Zygmunt Doński-Lesiuk | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jakub Zygmunt Doński-Lesiuk

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 22 listopada 2018 roku

Jakub Zygmunt Doński-Lesiuk

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Transport kolejowy w obsłudze logistycznej euroazjatyckiego obszaru gospodarczego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Mirosław Chaberek

Recenzenci: dr hab. Henryk Woźniak, prof. UG, dr hab. Halina Maria Brdulak, prof. SGH

Dyplom nr 4363.


Gdańsk, 30 listopada 2018 r.