fbpx Maja Edyta Wojdyło | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Maja Edyta Wojdyło

Maja Edyta Wojdyło

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 04 lipca 2019 roku

magister filologii angielskiej

Maja Edyta Wojdyło

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Techniki modelowania przestrzennego w opowiadaniach Davida Fostera Wallace'a”

„Spatial Modeling Techniques in David Foster Wallace's Short Stories”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie w dyscyplinie literaturoznawstwo, specjalność: literatura amerykańska

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Ludmiła Gruszewska-Blaim

Recenzenci: dr hab. Grzegorz Maziarczyk (KUL), dr hab. Urszula Anna Terentowicz-Fotyga

Dyplom nr 4477.


Gdańsk, 10 lipca 2019 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon abstract252.78 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon streszczenie261.54 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon rec. prof. Maziarczyka1.84 MB
PDF icon rec. prof. Terentowicz-Fotygi2.75 MB
Data publikacji: piątek, 14 grudnia 2018 roku, 10:16
Ostatnia modyfikacja: piątek, 2 sierpnia 2019 roku, 8:10
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Joanna Oleszek