fbpx Maciej Jan Markowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Maciej Jan Markowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Maciej Jan Markowski

Uchwałą Rady Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 07 grudnia 2018 roku

magister Geografii

Maciej Jan Markowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Hydrologiczne uwarunkowania funkcjonowania jezior lobeliowych okolic Trójmiasta”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk o Ziemi

w zakresie Geografii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Elżbieta Krystyna Bajkiewicz-Grabowska, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Ryszard Jan Gołdyn, dr hab. Wojciech Tylmann, prof. UG

Dyplom nr 4368.


Gdańsk, 14 grudnia 2018 r.