fbpx Aleksandra Anna Girsztowt | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Aleksandra Anna Girsztowt | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Aleksandra Anna Girsztowt

Uchwałą Rady Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 15 marca 2019 roku

magister Historii

Aleksandra Anna Girsztowt

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Rzemiosło miejskie w średniowiecznym Malborku do połowy XV w.”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Historii, specjalność: historia średniowiecza

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Rafał Kubicki, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Roman Czaja, prof. dr hab. Zdzisław Stanisław Noga

Dyplom nr 4401.


Gdańsk, 18 marca 2019 r.

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja prof. Czaja5.14 MB
PDF icon Recenzja prof. Noga4.68 MB