fbpx Joanna Weronika Główczewska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Joanna Weronika Główczewska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Joanna Weronika Główczewska

Uchwałą Rady Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 17 stycznia 2019 roku

magister psychologii

Joanna Weronika Główczewska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Model funkcjonowania emocjonalno-poznawczego osób stosujących i doświadczających przemocy domowej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w zakresie Psychologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Beata Pastwa-Wojciechowska

Recenzenci: dr hab. Danuta Rode, prof. Uniwersytetu SWPS, dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL

Dyplom nr 4388.


Gdańsk, 25 stycznia 2019 r.

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon streszczenie.pdf140.19 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon recenzja 11.54 MB
PDF icon recenzja 22.04 MB