fbpx Urszula Anna Judycka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Urszula Anna Judycka

Urszula Anna Judycka

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 12 czerwca 2019 roku

magister Chemii

Urszula Anna Judycka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Relacje aktywność biologiczna/terapeutyczna – właściwości fizykochemiczne chemoterapeutyków amfolitycznych wynikające z badań spektralnych i chromatograficznych oraz analiz na gruncie obliczeniowym i chemometrii”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ścisłych i przyrodniczych

w zakresie nauk chemicznych

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. inż. Jerzy Stanisław Błażejowski

Recenzenci: dr hab. Joanna Makowska, prof. UG, prof. dr hab. inż. Waldemar Wardencki

Dyplom nr 4451.


Gdańsk, 17 czerwca 2019 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract110.93 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie220.79 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja 11.71 MB
PDF icon Recenzja 21.93 MB
Data publikacji: sobota, 23 marca 2019 roku, 14:02
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 6 lipca 2020 roku, 14:55
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki