fbpx Łukasz Golon | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Łukasz Golon

Łukasz Golon

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 03 lipca 2019 roku

magister Chemii

Łukasz Golon

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Rozszerzenie na oddziaływania z kationami metali  oraz wprowadzenie algorytmów optymalizacji globalnej do gruboziarnistego modelu NARES-2P kwasów nukleinowych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ścisłych i przyrodniczych

w zakresie nauk chemicznych

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Adam Sieradzan

Recenzenci: prof. dr hab. Maciej Leszek Kozak, prof. dr hab. Irena Krystyna Roterman-Konieczna

Dyplom nr 4459.


Gdańsk, 05 lipca 2019 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract1.02 MB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie1.12 MB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja 12.51 MB
PDF icon Recenzja 22.37 MB
Data publikacji: poniedziałek, 25 marca 2019 roku, 10:22
Ostatnia modyfikacja: piątek, 26 lipca 2019 roku, 10:05
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki