fbpx Monika Ewa Mazurowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Monika Ewa Mazurowska

Monika Ewa Mazurowska

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 28 marca 2019 roku

Monika Ewa Mazurowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Rezerwy bilansowe jako narzędzie zapewnienia kontynuacji działalności przedsiębiorstwa”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Finansów

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Barbara Gierusz, prof. UG

Promotor pomocniczy: dr Ewa Wycinka
Recenzenci: prof. dr hab. Teresa Martyniuk, dr hab. Marzena Remlein, prof. UEP

Dyplom nr 4415.


Gdańsk, 04 kwietnia 2019 r.

Data publikacji: środa, 10 kwietnia 2019 roku, 13:53
Ostatnia modyfikacja: środa, 10 kwietnia 2019 roku, 14:03
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba