fbpx Daria Dagmara Węsierska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Daria Dagmara Węsierska

Daria Dagmara Węsierska

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 04 lipca 2019 roku

magister filologii klasycznej

Daria Dagmara Węsierska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Modele życia szczęśliwego w archaicznej i klasycznej poezji greckiej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie w dyscyplinie literaturoznawstwo, specjalność: literatura klasyczna

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Anna Marchewka, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Jadwiga Bożena Czerwińska, prof. dr hab. Marian Szarmach

Dyplom nr 4476.


Gdańsk, 10 lipca 2019 r.

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon streszczenie145.09 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon rec. prof. Czerwińskiej1.97 MB
PDF icon rec. prof. Szarmacha1.94 MB
Data publikacji: poniedziałek, 6 maja 2019 roku, 10:04
Ostatnia modyfikacja: piątek, 2 sierpnia 2019 roku, 8:05
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Joanna Oleszek