fbpx Aneta Ewa Kwiatkowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Aneta Ewa Kwiatkowska

Aneta Ewa Kwiatkowska

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 12 września 2019 roku

magister historii

Aneta Ewa Kwiatkowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Pragmalingwistyczna analiza dokumentów życia społecznego na przykładzie wybranych niemieckojęzycznych tekstów z okresu Wolnego Mista Gdańska (1920-1939)”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa, specjalność: pragmalingwistyka

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Andrzej Kątny

Promotor pomocniczy: dr Izabela Olszewska
Recenzenci: dr hab. Marek Cieszkowski, prof. UKW, dr hab. Magdalena Thien

Dyplom nr 4484.


Gdańsk, 19 września 2019 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon abstract288.63 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon rec. prof. Cieszkowskiego1.73 MB
PDF icon rec. dr hab. Thien1.65 MB
Data publikacji: poniedziałek, 6 maja 2019 roku, 10:19
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 7 października 2019 roku, 8:29
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Joanna Oleszek