fbpx Maciej Kur | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Maciej Kur

Maciej Kur

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 12 września 2019 roku

magister filologii angielskiej

Maciej Kur

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Możliwość implementacji systemów przekładu maszynowego oferowanych przez DeepL, Google i Microsoft w procesie tłumaczenia w parze językowej ENG -> PL”

„Feasibility of DeepL, Google and Microsoft MT systems implementation into the translation process in ENG -> PL language pair”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa, specjalność: translatoryka

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Olga Kubińska, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Piotr Fast, prof. dr hab. Henryk Kardela

Dyplom nr 4483.


Gdańsk, 19 września 2019 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon abstract46.91 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon streszczenie51.86 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon rec. prof. Fasta1.68 MB
Microsoft Office document icon rec. prof. Kardeli89 KB
Data publikacji: poniedziałek, 6 maja 2019 roku, 10:33
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 7 października 2019 roku, 8:35
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Joanna Oleszek