fbpx Joanna Skrzeszewska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Joanna Skrzeszewska

Joanna Skrzeszewska

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 04 lipca 2019 roku

magister filologii germańskiej

Joanna Skrzeszewska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Semantyczno-pragmatyczne ujęcie trybu przypuszczającego w nauczaniu języka niemieckiego jako obcego. Perspektywa glottodydaktyczna”

„Semantisch-pragmatische Vermitlung des Konjunktivs im DaF -Unterricht. Ein glottodidaktisches Konzept.”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie w dyscyplinie językoznawstwo, specjalność: glottodydaktyka

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Grażyna Łopuszańska-Kryszczuk

Promotor pomocniczy: dr Adam Szeluga
Recenzenci: prof. dr hab. Marian Wojciech Szczodrowski, prof. dr hab. Mariola Wierzbicka

Dyplom nr 4475.


Gdańsk, 10 lipca 2019 r.

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon streszczenie155.46 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon red. prof. Szczodrowskiego1.62 MB
PDF icon rec. prof. Wierzbickiej1.3 MB
Data publikacji: poniedziałek, 6 maja 2019 roku, 10:57
Ostatnia modyfikacja: piątek, 2 sierpnia 2019 roku, 8:00
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Joanna Oleszek