fbpx Agata Zamorska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Agata Zamorska

Agata Zamorska

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 04 lipca 2019 roku

magister dziennikarstwa i komunikacji społecznej

Agata Zamorska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Analiza tłumaczenia nazw własnych na podstawie wybranych polskich przekładów „Don Kichota” Miguela de Cervantesa”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie w dyscyplinie językoznawstwo, specjalność: translatoryka

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Marek Baran, prof. UG

Recenzenci: dr hab. Ewa Stala, prof. dr hab. Joanna Wilk-Racięska

Dyplom nr 4478.


Gdańsk, 02 maja 2021 r.

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon streszczenie i abstract368.64 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon rec. dr hab. Stali1.35 MB
PDF icon rec. prof. J.Wilk-Racięskiej1.5 MB
Data publikacji: poniedziałek, 6 maja 2019 roku, 11:09
Ostatnia modyfikacja: piątek, 2 sierpnia 2019 roku, 8:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Joanna Oleszek