fbpx Katarzyna Irena Czaja | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Katarzyna Irena Czaja

Katarzyna Irena Czaja

Uchwałą Rady Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 26 kwietnia 2019 roku

magister Geografii

Katarzyna Irena Czaja

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Zmiany powierzchni jezior w zlewniach Raduni, Wierzycy i Wdy od końca XIX wieku”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk o Ziemi

w zakresie Geografii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Joanna Maria Fac-Beneda, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Janusz Adam Choiński, dr hab. Dariusz Borowiak, prof. UG

Dyplom nr 4419.


Gdańsk, 29 kwietnia 2019 r.

Data publikacji: wtorek, 14 maja 2019 roku, 9:18
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 14 maja 2019 roku, 9:28
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba