fbpx Marta Noińska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Marta Noińska

Marta Noińska

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 12 września 2019 roku

magister filologii rosyjskiej

Marta Noińska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Orędzie noworoczne przywódcy państwa jako rytualny gatunek dyskursu medialnego na materiale rosyjskich, niemieckich i polskich przemówień. Analiza mediolingwistyczna”

„Новогоднее обращение лидера государства как ритуальный жанр медиадискурса на материале российских, немецких и польских выступлений. Медиалингвистический анализ”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Żanna Sładkiewicz, prof. UG

Promotor pomocniczy: dr Urszula Patocka-Sigłowy
Recenzenci: dr hab. Jolanta Jóźwiak (UKW), prof. dr hab. Aleksander Kiklewicz

Dyplom nr 4485.


Gdańsk, 19 września 2019 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon abstract72.7 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon streszczenie72.7 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon rec. dr hab. Jóźwiak2.19 MB
PDF icon rec. prof. Kiklewicza2.69 MB
Data publikacji: czwartek, 23 maja 2019 roku, 14:59
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 7 października 2019 roku, 9:00
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Joanna Oleszek