fbpx Jarosław Jan Tęgowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Jarosław Jan Tęgowski

Jarosław Jan Tęgowski

Na wniosek Rady Instytutu Oceanografii Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

doktor habilitowany nauk o Ziemi w zakresie Oceanologii

Jarosław Jan Tęgowski

uzyskał w dniu 17 kwietnia 2019 roku tytuł naukowy

profesora nauk o Ziemi


Gdańsk, 26 kwietnia 2019 r.

Data publikacji: wtorek, 28 maja 2019 roku, 13:47
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 28 maja 2019 roku, 14:28
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba