fbpx Tomasz Puzyn | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Tomasz Puzyn | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Tomasz Puzyn

Na wniosek Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

doktor habilitowany nauk chemicznych w zakresie chemii

Tomasz Puzyn

uzyskał w dniu 17 kwietnia 2019 roku tytuł naukowy

profesora nauk chemicznych


Gdańsk, 26 kwietnia 2019 r.